کتاب منحنی ها و سطوح استاندارد با متمتیکا – ویرایش سوم (2016)

کتاب منحنی ها و سطوح استاندارد با متمتیکا - ویرایش سوم (2016)
………………………
کتاب منحنی ها و سطوح استاندارد با متمتیکا – ویرایش سوم (2016)

نویسنده: D. H. Seggern
University of Nevada

زبان کتاب انگلیسی و در 460 صفحه است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
………………………

Leave a Reply